Curriculum Vitae


25/12/2017


J. ANTIDZE


image

CV


სახელი და გვარი: ჯემალი ანთიძე.


საკონტაქტო ინფორმაცია


სამუშაო ადგილი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

მობილური ტელეფონი: 555 231237

ელექტრონული ფოსტა: jeantidze@yahoo.com

ვებ-გვერდი: http://fpv.science.tsu.ge

სსუ, ინფორმატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ვებ-გვერდი: http://srii.sou.edu.ge ბინის მისამართი: თბილისი, 0179, ი.ჭავჭავაძის გამზირი, 75, კორპუსი 3, ბინა 33

სამეცნიერო ხარისხები: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი პროგრამულ უზრუნველყოფის დარგში, ფ.მ.მ.

აკადემიური დოქტორი

ენების ცოდნა: ფრანგული და რუსული თავისუფლად, ინგლისური დამაკმაყოფილებლად, გერმანული - წაკითხვა და თარგმნა ლექსიკონის დახმარებით, ქართული მშობლიური


განათლება და კვალიფიკაცია

დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი,

სპეციალობა მათემატიკოსი, 1958 წელს. იმავე წელს, სწავლა გავაგრძელე თსუ ასპირანტურაში პროგრამული უზრუნველყოფის განხრით, ვსწავლობდი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიაში. 1961 წელს დავამთავრე ასპირანტურა და დავბრუნდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დავიწყე მუშაობა მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე, ჯერ ასისტენტად, შემდეგ განყოფილების გამგის მოადგილედ. 1966 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1978 წელს მომენიჭა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის წოდება კომპიუტერების პროგრამულ უზრუნველყოფაში. 1968 წლიდან ვმუშაობდი თსუ გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, პროგრამირების განოფილების მოადგილედ, ხოლო 1973 წლიდან 2006 წლამდე სისტემური პროგრამირების განყოფილების გამგედ. 2011 წელს ვიყავი მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2016 წლიდან მე ვარ ინფორმატიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამავე დროს, მე ვიყავი 2014-17 წლები მიწვეული სრული პროფესორი (ნახევარ საშტატო ერთეულზე) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტზე. 1983 წელს დავამთავრე ფრანგული ენის შემსწავლილი კურსები მოსკოვის უცხო ენათა ინსტიტუტში და საბჭოთა მთავრობის მიერ გაგზავნილი ვიყავი ალჟირში (ანაბის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად), სადაც 1983-87 წლებში ვასწავლიდი პროგრამირებასა და მათემატიკას ფრანგულად. იქ, ჩემი ხელმძღვანელობით ორმა სტუდენტმა დაიცვა PhD დისერტაცია. სამჯერ 1991, 1995 და 2003 წლებში მიწვეული ვიყავი საარლანდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (საარბრუკენი, გერმანია) სამეცნიერო თანამშრომლობის მიზნით.


პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა


დაწყებული 1961 წლიდან სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად აქტიურად ვმონაწილეობდი პედაგოგიურ საქმიანობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (2009 წლამდე), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში(1998 წლიდან დღემდე), საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში(2014 წლიდან დღემდე). დაწყებული 1961 წლიდან, სხვადასხვა სალექციო კურსები მაქვს წაკითხული დაპროგრამების თეორიასა და პრაქტიკაში. ვასწავლიდი სხვადასხვა დაპროგრამების ენებს, როგორიცაა: ALGOL-61, ALGOL-68, FORTRAN, PASCAL, DELPHI, BASIC, PL/1, TURBOPROLOG, VPROLOG, C, C++, C#, PERL, OZ, Alice, Haskel და სხვა; მონაცემთა ბაზების თეორიასა და პრაქტიკას სათანადო მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების გამოყენებით, როგორიცაა: ACCESS, FOXPRO, DBS და SQL. პრაქტიკულ მუშაობაში ვიყენებდი შემდეგ ოპერაციულ სისტემებს: DOS, WINDOWS, NT4 და UNIX(კერძოდ, LINUX). ასევე, ვკითხულობდი ლექციებს ინტერნეტის გამოყენებასა და ინტერნეტ დაპროგრამებაში.

სამეცნიერო მუშაობის მიმართულებით, მრავალი სამეცნიერო პროექტი განხორციელდა ჩემი ხელმძღვანელობითა და მონაწილეობით პროგრამირების თეორიასა და პრაქტიკაში. მათ შორის: მათემატიკური ტექსტების ექსპერიმენტალური მანქანური თარგმანი ქართულიდან რუსულად(1966 წ.); თსუ ფინანსური და სამეურნეო საქმიანობის ავტომატიზირებული სისტემა PL/1 ენისა და მონაცემთა ბაზის საკუთარი მართვის სისტემის გამოყენებით(1975 წ.); დიალოგური კომპილატორი ეგმ БЭСМ-6-ისთვის(1978 წ.); პროგრამათა პაკეტი მყარი ტანის მექანიკის სივრცული პრობლემების გადასაწყვეტად (მონაწილე,1980 წ.) საბჭოთა კავშირის ГНТК-ს დაკვეთით; სასწავლო კურსების შექმნის ავტომატიზირებული სისტემა და მისი გამოყენება(1990 წ.); კომპიუტერიზებული თსუ საგამომცემლო სისტემა(1996 წ.); თსუ-ს პირველი საიტის შექმნა(ევრაზიის ფონდის გრანტი, 1997 წ.); შეიქმნა და გამოიცა ინტერნეტში ინგლისურ-ქართული ელექტრონული ლექსიკონები(ინგლისურ- ქართული - 2400 ლექსიკური ერთეული, სოროსის ფონდის გრანტი; გერმანულ-ქართული, 2300 ლექსიკური ერთეული; მათემატიკური ტერმინების მრავალენოვანი ლექსიკონი, 2400 ლექსიკური ერთეული; გერმანულ-ქართული ტურისტული მეგზური), 1990-2000 წლები; ქართული ტექსტების კომპიუტერული მორფოლოგიური და სინტაქსური ანალიზის პროგრამათა სისტემა, 1990-2006 წლები. 2006-2009 წლებში, მე ვიყავი თსუ გუნდის სამეცნიერო ხელმძღვანელი INTAS-ის გრანტით დაფინანსებულ პროექტში “ პროგრამების ფორმალურ-პრაქტიკული ვერიფიკაცია ავტომატური მსჯელობისა და მოდელების შემოწმების

გამოყენებით“. აგრეთვე, ამ პროექტში მონაწილეობდნენ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კიევის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის, ტიმისუარას უნივერსიტეტის(რუმინეთი) და ლინცის სახელმწიფო უნივერსიტეტის(ავსტრია) გუნდები. 2013-15 წლებში, მე ვიყავი სამეცნიერო ხელმძღვანელი თსუ პროექტის „ნიმუშების აღრიცხვა HEDG ცვლადებით“ - რუსთაველის ნაციონალური ფონდის გრანტი. პროექტის „LCP(HC): დაფუძნება, რეალიზაცია და გამოყენებები“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რომელიც დაფინანსებული იყო რუსთაველის ნაციონალური ფონდის გრანტით და შესრულდა თსუ-ში (2015-17 წლებში).

მე ვმონაწილეობდი მრავალ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში როგორც საპატიო თავმჯდომარე, კონფერენციის თანათავმჯდომარე თუ პროგრამული კომიტეტის თანათავმჯდომარე, საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების კონგრესებზე მიწვეული მომხსენებელი პლენარულ სხდომებზე(იხილეთ ჩემი ვებ-გვერდი: http://fpv.science.tsu.ge/jemali- page.html). მაგალითად: 1-2 ივნისი 2013, მე ვიყავი თანათავმჯდომარე სამი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პარიზში. ამავე დროს მომხსენებელი პლენარულ სხდომაზე; 17-18 სექტემბერი 2014 წელი, პარიზი, მე ვიყავი სამი საერთაშორისო კონფერენციის თანათავმჯდომარე და ერთ-ერთი სექციის თავმჯდომარე; 1-2 მაისი, 2014 წელი, სინგაპური, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საპატიო თავმჯდომარე. მე ვარ მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების სამეცნიერო კომიტეტის წევრი(იხილეთ - fpv.science.tsu.ge), საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის - LNSE - მთავარი რედაქტორი, ამერიკის მეცნიერებისა და განათლების გამომცემლობის სამეცნიერო ჟურნალის პროგრამ უ ლ უზრუ ნვ ელყოფა ში რედკოლეგიის წევრი, ინჟინერთა საერთაშორისო ორგანიზაციის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, UNESCO-ს ექსპერტი ინფორმატიკაში, სამი საერთაშორსო კონფერენციის შრომები გამოიცა ჩემი რედაქტორობით.

დაჯილდოებული ვიყავი 1953 წელს ოქროს მედლით საშუალო სკოლის წარჩინებით დამთავრებისათვის, 1970 წელს ოქროს მედლით ვ.ი. ლენინის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საბჭოთა ხელმძღვანელობის მიერ, 1999 წელს მადლობის სერთიფიკატით თსუ-ში ხანგრძლივი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის თსუს პროფკავშირების მიერ, 2016 წელს თსუ-ს მედლით წარმატებული სამეცნიერო და პ ედ ა გ ო გი უ რ ი მოღვაწეობისათვის, 2017 წელს ა ფ ხა ზ ე თ ის ა ვ ტ ო ნო მ იურ ი რ ე ს პ უბ ლ ი კ ი ს უ მა ღ ლ ე სი სა ბ ჭ ო ს ს ა პა ტ ი ო ს ი გ ელ ი , მიღებული მაქვს რამდენიმე სერთიფიკატი თსუ-ს საბავშვო უნივერსიტეტში ლექციების წაკითხვისათვის, მრავალი სერთიფიკატი საერთაშორისო კონფერენციების ხელმძღვანელობისათვის.

ჩემი ხელმძღვანელობით რვა ასპირანტმა დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია პროგრამული

უზრუნველყოფის დარგში. უმეტესი მათგანი წარმატებით მუშაობს საზღვარგარეთის სამეცნიერო დაწესებულებებში(ავსტრია, პერუ, ისრაელი, ალჟირი).

აქტიურად ვმონაწილეობდი საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ საქმიანობაში

(იხილეთ ჩემი ვებ-ვერდი: http://fpv.science.tsu.ge/politika - antidze.pdf)


Publications


 1. Irakli Kardava, Jemal Antidze and Nana Gulua - Solving the Problem of the Accents for Speech Recognition Systems, International Journal of Signal Processing Systems, volume 4, number 3, pages 235-238, June 2016, USA

 2. J. Antidze. Data Structures for One Approach of Georgian Texts Morphological and

  Syntactic Analyses, Seminar

  of I.Vekua Scientific Institute of Applied Mathematics, TSU, 25 May 2016.

 3. Irakli Kardava, Krzysztof Tadyszak , Nana Gulua, Jemal Antidze, and Stefan Jurga, The

Software for Automatic Creation of the Formal Grammars Using by Speech Recognition, Computer Vision, Editable Text Conversion Systems and Some New Functions, 2016 8th International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2016), 29-31 October, 2016, Tokyo, Japan, accepted for presentation.

 1. J. Antidze, N. Gulua, I. Kardava, Solving the Problem of the Accents for Speech Recognition Systems, IACSIT, 2015 5th International Conference on Computer Communication and Management, Rome, Italy, 18-19 May, 2015.

 2. .Aminur Rahman, Jemal Antidze, redactors, 2015 International Conference on Network security

& Computer Science

(ICNSCS-15) International Conference on Mechanical and Industrial Engineering (ICMAIE’2015) Conference on Innovations in Chemical and Agricultural Engineering (ICICAE’2015), Organized By: International Academy of Engineers (IA-E), www.ia-e.org, Kuala Lumpur (Malaysia), ISBN 978-93-84468-16-3

 1. J. Antidze. One approach on programming of some large volume projects, Proceedings of 2015 Tbilisi

  international conference

  on computer science and applied mathematics, Nekeri, Tbilisi, March 2015.pages 49-52.

 2. J.Antidze, N.Putkaradze, Redactors, 2015 Tbilisi International Conference on Computer Science and Applied mathematics Conference’s Proceedings, Nekeri, Tbilisi, Georgia, ISBN 978-9941-457-15-9, pages 284.

 3. J. Antidze. One approach of establishment natural language sentence semantic correctness, XXIX Enlarged

  session of TSU I.

  Vekua scientific institute of applied mathematics seminars, Tbilisi, 22-23 April, 2015.

 4. J.Antidze, N. Gulua, I. Kardava, Solving the Problem of the Accents for Speech Recognition Systems, IACSIT, 2015 5th International Conference on Computer Communication and Management, Rome, Italy, 18-19 May, 2015.

10.. Jemal Antidze, Nancy Y. Liu, Proceedings of the SCIEI International Conference on Software Engineering ( ICOSE 2014 ), Singapore, 1 January 2015; Publisher IACSIT, Singapore, ISSN 2301-3559, DOI identifier 10.7763/LNSE.2015.v3.179 c 2015 IACCSIT

 1. J.Antidze, N.Gulua, I.Kardava. The software for composition of some natural language words,

  Lecture Notes on Software Engineering, vol.1, #3, August 2013, Singapure, pages 295-297, http://www.lnse.org

 2. J.Antidze. software tools for computer modeling of a natural language texts, keynote speech on 2013 2nd International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2013), 1-2 June 2013, Paris (France), http://www.icsca.org.

 3. J.Antidze. Automatic Recognition of Morphological Structure for Given Natural Language Word- form, keynote speech on 2013 5th International Conference on Software Technology and Engineering, 28-

29 September 2013, Bandar Seri Begawan

 1. J.antidze. Programming means for modeling of natural and formal languages, Second International Conference “Modern Problems in Applied Mathematics”, 4-7 September 2013, TSU, Tbilisi (Georgia).

 2. J.Antidze. Software for Modeling of Natural Language Texts, Georgian Parliament, 08 July, 2013, Kutaisi(Georgia), Materials of the conference - “Georgian Language – Challenge of 21-eme Century”, in Georgian, pages 71-80.

 3. J.Antidze, N.Gulua. Software Tools for Some Natural Language Texts Computer Processing, International Journal of Computer Technology and Application, David Publishing Company, vol. 3, #3, 2012, USA, Impact Factor=3.

  17 J.Antidze, N.Gulua, I.Kardava. The Software for Composing of Georgian Words, Transactions of The International Scientific Conference Dedicated to the 90 Anniversary of Georgian Technical University, Pages 367-371, Tbilisi, Georgia, 19-21 September, 2012.

  18. ჯემალ ანთიძე, ნანა გულუა, ირაკლი ქარდავა.

  სპეციალური სისტემა ქართული ენის კომპიუტერული სწავლებისა და ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავებისათვის, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ცხუმ–აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია, მათემატიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ რევაზ აბსავას ხსოვნისადმი, 9-10 Tebervali, 2012.


  1. J.Antidze, I.QArdava. Computer Composition of the Georgian word-form by a stem and morphological categories, XXV enlarged session of I.Vekua Institute of Applied Mathematics’ seminar, 20-21 April, 2011.


  2. J.Antidze, I.Kardava. Morphological Synthesis of Georgian Words, Proceedings of The Sixth International Symposium on Kartvelian Studies, Tbilisi, 14-18, XI, 2011.


  3. J.Antidze, I.Kardava. Computer Composition of all Georgian Word-Forms for Given Lexical Unit, Second International Conference of the Georgian Mathematician's Union, Batumi, 2011.

   http://rmi.ge/~gmu/II_Annual_Conference/comming/Abstracts_Batumi_2011_Final.pdf


  4. J.Antidze, N.Gulua. Generalized Tools for Computer Realization of Natural Language Models, Proceedings of “The Eleventh International Conference on Pattern Recognition and Information Processing”, pages 362-365, Minsk, Belarus, 2011.

  5. J.Antidze, N.Gulua. Automatic Semantic Analysis of Georgian Language Phrases, accepted to publish in “Proceedings of Sokhumi State University”, 2011.


  6. J.Antidze. Using Rule-Based Programming for Natural Language texts‘ Processing, XXV enlarged session of I.Vekua Institute of Applied Mathematics’ seminar, 20-21 April, 2011


  7. J.Antidze, I.Qardava. Synthesis of Georgian Words. XXV enlarged session of I.Vekua Institute of Applied Mathematics’ seminar, 20-21 April, 2011


  8. J.Antidze, N.Gulua, D.Meliqishvili. Towards the Use of Rule-Based Programming for Computer Morphological, Syntactic and Semantic Analyses of the Georgian Texts, International Conference - The Georgian Language and Modern Technologies

   - 2011, Tbilisi, Georgia, 2011, pp. 27-29

  9. J.Antidze, N.Gulua. Software for Processing of Natural Language Texts, Proceedings of Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume 1, pages 114-117, Baku, 2010. http://fpv.science.tsu.ge/baku.mht

  10. J.Antidze, N. Gulua. Software tools for morphological and syntactic analysis of natural language and its application for semantic analysis, 1st international conference “Information and Computational Technologies” organized by N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics and St. Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia, 2 – 6 May, Tbilisi, 2010

  11. J. Antidze, N. Gulua. On complete machine translation of text from Georgian Language, Georgian Scientific Electronic Journals, Computer Science and Telecommunications, N1, 2010. http://gesj.internet- academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php? b_sec=comp&issue=2010_01.

  12. J.Antidze, N. Gulua. Methods of composition of semantic networks and their application for natural

   language texts’ analysis, XXIV enlarged session of I.Vekua Institute of Applied Mathematics’ seminar,

   21-23 April, 2010

  13. J.Antidze, N.Gulua. On Complete Computer Morphological and Syntactic Analysis of Georgian Texts, Proceedings of the Seventh International Conference Internet – Education – Science, vol. 1(11), pages 214-217, Vynnitsia, Ukraine, 2010. http://fpv.science.tsu.ge/vinitsa1.mht

  14. J. Antidze, N. Gulua. Methods for composition of knowledge bases and their application, Scientific conference of Sokhumi State University’s professors, Tbilisi, 2010.

  15. J.Antidze. Application of Constraints for Natural Language Texts Computer Processing, I International Conference of

   Georgian Mathematicians Union, Batumi, Georgia, 12-19 September, 2010.

   http://www.rmi.acnet.ge/~gmu/I_Annual_Conference/GMU_Book_Abstr.pdf

  16. J.Antidze, N.Gulua. Syntactic Models of Georgian Texts, Journal “Optoelectronic Information-Power Technologies”,

   #2(20), pages 92-97, Vynnitsia, Ukraine, 2010.

  17. J. Antidze. Teory of formal grammars and languages, computer modeling of natural languages, Nekeri, Tbilisi, 2009, 254 pages.

  18. J.Antidze, N.Gulua. Machine Translation from Georgian Language into Another, Proceedings of I.Vekua Institute of Applied Mathematics, vol. 57, 2007, Tbilisi, pp. 21-34.

   http://www.viam.science.tsu/publish/proceedings/vol57/tom57.htm

  19. J.Antidze, Kh.Rukhaia, D.Mishelashvili, L.Tibua. Automatic Translation of Theorem- Proving Text from MTSR into Natural Language Text, Reports of Enlarged Session of Seminar of VIAM TSU, vol.23, 2009.

  20. J.Antidze, Ts.Gabeskiria, G.Datashvili, G.Jaiani, I.Nadiradze. Electronic English-Georgian-Russian- German-French-Italian Glossary of Mathematical Terms, Report of International Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Comuter Technologies, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2009.

   http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html

  21. J.Antidze, N.Gulua, D.Mishelashvili, L.Nukradze. On Complete Computer Morphological and Syntactic Analysis of Georgian Texts, Report of International Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Comuter Technologies, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2009.

   http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html

  22. J. Antidze, N. Gulua. On Complete Machine Translation of Text from Georgian Language, Internet Academy, Georgian Electronic Scientific Journals: Computer Sciences and Telecommunications 2009 (in English).

   http://gesj.internet- academy.org.ge/ge/default_ge.php

  23. J.Antidze, Kh.Rukhaia, D.Mishelashvili, L.Tibua. Translation of Theorem-Proving Text from MTSR into Natural Language Text, Results and Examples. Workshop of INTAS Project, 26- 28 May, 2009, Tbilisi University

   http://www.risc.uni - linz.ac.at/projects/intas/Tbilisi/index.html

  24. J.Antidze, Kh.Rukhaia, D.Mishelashvili, L.Tibua. Translation of Theorem- Proving text from MTSR into Natural Language text. Workshop of INTAS Project, 26-28 February 2009, Linz University (Austria).

   http://www.risc.uni - linz.ac.at/projects/intas/Linz/index.html

  25. Ts.Gabeskiria, G.Jaiani, J.Antidze, G.Datashvili. English-Georgian-Russian-German- French-Italian Glossary of Mathematical Terms, Lecture Notes of TICMI, vol.6, TSU, 2005 (Georgian, 230 pages) http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/lnt/lecturen.htm

  26. J.Antidze, Kh.Rukhaia, D.Mishelashvili, L.Tibua. Automatic Translation of Theorem- Proving Text from MTSR into Natural Language Text, Report of XXXIII Enlarged Session of Seminar of VIAM TSU, 22-24 April, 2009, Tbilisi

   http://www.viam.science.tsu.ge/news.htm

  27. J.Antidze, N.Gulua. Machine Translation from Georgian Language, International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics, VIAM TSU, 7-9 October, 2008, Tbilisi

   http://www.viam.science.tsu.ge/news.htm

  28. J.Antidze. Special Language with Constraints, its Realization and Application for Morphological and Syntactic Analysis of Georgian Texts, International Conference in Artificial Intelligence and Symbolic Computation(AISC), Birmingham University, 30 July-01 August, 2008.http://events.cs.bham.ac.uk/cicm08/aisc08/programme.php

  29. J.Antidze, N.Gulua. On Full Morphological, Syntactic and Partly Semantic Analysis of Georgian Language and Machine Translation from Georgian Language, Report of Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2008.

   http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html

   http://fpv.science.tsu.ge/lingv - 2008.mht

  30. J.Antidze,D.Mishelashvili. Morphological and Syntactic Analysis of Natural Language Texts, Internet Academy, Georgian Electronic Scientific Jurnals: Computer Sciences and Telecommunications, 1(12), 2007, IISN 1512- 1232,(in English).

   http://gesj.internet- academy.org.ge/gesj_articles/1345.pdf


  31. J.Antidze. Automatic Processing of Natural Language Texts with Presentation of Working Programs, Report of Workshop of INTAS grant, N 05_008_100000_8144, Moscow State University, Moscow, August, 2007.


  32. J.Antidze, S.Shengelia. Automatic Construction of Georgian Stems’ Dictionary. Report of Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2007.

   http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html


  33. J.Antidze. Formal Grammars and its Application for Georgian Texts Processing, Reports of Vienna- Tbilisi II Internalional Summer Scool in Logics and Language, Invited Speaker, TSU, September, 2006.

   http://www.logic.at/tbilisi06


  34. J.Antidze, D.Mishelashvili. Automatic Processing of Georgian Texts, Using F ormal Grammar P arsing.

   Report of Workshop of INTAS grant, N 05_008_1000008_8144, Timisuara (Rumania), December, 2006. http://www.risc.uni - linz.ac.at/projects/intas/Timisoara/

  35. J. Antidze , D. Mishelashvili. Software Tools for Morphological and Syntactic Analysis of Natural Language Texts, Report of VI Tbilisi International Symposium “Language, Logics and Computation”, Batumi , September, 2006,

   http://fpv.science.tsu.ge/pub1.mht

  36. J.Antidze, N.Gulua, D.Melikishvili , D.Mishelashvili, L.Nukradze, S.Shengelia. System of Computer Morphology of Georgian Language, Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, 2006 .

  37. J.Antidze, N.Gulua, D.Melikishvili, D.Mishelashvili, L.Nukradze. Application of Instrumental Tools for Georgian Texts Computer Processing, Report of Symposium – Natural Language Processing, Georgan

   Language and Computer Technologies, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2006 . http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html ,

  38. J. Antidze , N. Gulua. On One Approach to Automatic Semantic Analysis of Phrases of a Natural Language, Bulletin of The Georgian Academy of Sciences, vol.174, 1, 2006.

   http://fpv.science.tsu.ge/pub5.mht

  39. J. Antidze , N. Gulua. On Semantic Analysis of a Natural Language Phrases. Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, 2005.

   http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol20_1 - 3/vol20.htm

  40. J.Antidze, N.Gulua. Application of Constraints for Georgian Texts Semantic Analysis by Computer, Report of IV Georgian Mathematician’s Congress, Tbilisi, 2005.

   http://fpv. science.tsu.ge/pub7. mht

  41. J. Antidze , D. Mishelashvili. Software Tools for Morphological and Syntactic Analysis of Georgian Texts, Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, 2005

   viam.science.tsu.ge/ enl_ses /vol20_1 - 3/vol20.htm

  42. J. Antidze , D. Mishelashvili. Software Tools for Morphological and Syntactic Analysis of Some Natural Language’s texts, Report of Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technology, Institute of Linguistics of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2005.

   http://www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html

  43. J. Antidze, D. Melikishvili, D. Mishelashvili. Software Tools for Morphological and Syntactic Analysis of Georgian Texts, Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, 2005, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol20.htm http://fpv.. science.tsu.ge /pub10.mht

  44. M. Nadir, J. Antidze, On the numerical solution of singular integral equations using Sanikidzes approximation, Comp Met in Sc Tech. 10(1), 83-89 (2004).

  45. J.Antidze. OZ Programming Language – Syntactic Description with Comment, TSU, 2002 (in Georgian).


  46. J. Antidze. CGI Programming, Tutorial, TSU, 2006 (in Georgian). http://fpv.science.tsu.ge/pub2.mht


  47. J. Antidze, D.Mishelashvili. Recognition of Georgian Word- forms and Their Morphological Categories by Computer, Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, vol.19, 2004, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol19_1/vol19.htm


  48. J.Antidze, D.Melikishvili , D.Mishelashvili. Computer Morphology of Georgian Language, Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Tbilisi, 2004. http//www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html


  49. J. Antidze, D.Mishelashvili. Recognition of Georgian Word- forms and Their Morphological Categories by Computer, Reports of Enlarged Session of the Seminar of IAM TSU, vol.19, 2004, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol19_1/vol19.htm


  50. J.Antidze, D.Mishelashvili. Morphological Analyzer of a Natural Language, Symposium – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Tbilisi, 2004. http://fpv.science.tsu.ge/pub13.mht http//www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html


  51. J.Antidze, D.Mishelashvili. Instrumental tools for Computer Processing of Georgian Texts, Symposium

   – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Tbilisi, 2003. http//www.ice.ge/conferenciebi/Conf_Fs.html

  52. J. Antidze, S. Shengelia. On Syntactic and Semantic Representation of Structure of Georgian Sentences, Symposium

   – Natural Language Processing, Georgian Language and Computer Technologies, Tbilisi, 2003, http://fpv.science.tsu.ge/pub15.mht


  53. J.Antidze, N.Gulua, D.Mishelashvili. Syntactical analysis of Georgian texts, Fourth Tbilisi symposium Language, Logic and Computation, TSU, 2001. http://fpv.science.tsu.ge/pub17.mht

  54. J.Antidze, N. Gulua, D.Mishelashvili. Syntactical and semantic analysis of Georgian texts, Georgian mathematicians’ congress, Tbilisi, 2001.

  55. J.Antidze, N. Gulua. On selection of Georgian texts computer analysis formalism, Bulletin of The Georgian Academy of Sciences, 162, N2, 2000.

  56. J.Antidze, N. Gulua. On Computer Syntactic Analysis of Georgian Phrases, Kuban State University, Human Sciences: Dynamics of objects and Methods, Part I, Krasnodar, 1999(in

   Russian).


  57. J . Antidze , N. Gulua. Analysis of Georgian texts for construction of a teaching system, Reports of enlarged session of the seminar of IAM TSU, vol.13, N4, 1998.

  58. J.Antidze, N. Gulua. On One Approach to Construct a Teaching System, Communications of Sokhumi Brunch of TSU, N1, 1998.

  59. J.Antidze. Montague’s grammar of enlarged fragment of Georgian language, Tbilisi international symposium “Language, Logic and computation”, 1997.

  60. J.Antidze. Program for Georgian verbs decomposition in morphemes, Report of I Georgian mathematicians’ congress, Tbilisi, 1994 (in Georgian).

  61. J.Antidze. Montague’s Grammar for fragment of Georgian language, Report of I Georgian mathematicians’ congress, Tbilisi, 1994 (in Georgian).

  62. J.Antidze. Instrumental tool for the composition of automatic teaching courses, Report of the contract N3/91 IAM TSU, 1991 (in Russian, co - author).

  63. J.Antidze. Etude de la precision d’une phase technologique d’usinage, Universite de l’Annaba, Algerie, 1984 (in French, co - author ).

  64. J.Antidze. About interactive translator from PL/1 for BESM- 6 computer, IV Soviet Union’s conference - Interactive systems, Tbilisi, 1982 (in Russian, co - author).


  65. J.Antidze. Package of applicable programs for calculation of spatial construction of solid mechanics, part 1, IAM TSU, 1982 (in Russian, co - author).

  66. J.Antidze. Package of applicable programs for calculation of spatial construction of solid mechanics, part 2, IAM TSU, 1982 (in Russian, co - author).

  67. J.Antidze. Calculation of salaries, “Investigation of problems of automatic control systems”, IAM TSU, 1981 (in Russian, co - author).

  68. J.Antidze. On the automation of control process of applicable programs packages, Proceedings on programming, issue 3, IAM TSU, 1980 (in Russian, co - author).

  69. J.Antidze. On one variant of composition of the package of applicable programs for BESM- 6 computer, Proceedings on programming, issue 3, IAM TSU, 1980(in Russian, co - author).

  70. J.Antidze. On automation of treatment of questionnaires, Proceedings on programming, issue 3, IAM TSU, 1980 (in Russian, co - author).

  71. J.Antidze. About one variant of applicable programs packages composition for BESM- 6 computer, Proceedings on programming, issue 3, IAM TSU, 1980 (in Russian, co - author).


  72. J.Antidze. Package of programs for automation of management, financial and material- technical activity of university, Reports theses of the conference “Automatic control systems”, Tbilisi, 1980 (co- author).

  73. J.Antidze. Program for numerical solution of singular integral equation, “Numerical methods for resolution of

   mathematical physics problems”, IAM TSU, 1975 (in Russian, coauthor).

   image


  74. J.Antidze.Program for scheme composing of integrated data processing, Proceedings on programming, issue 1, IAM TSU, 1975 (in Russian, co - author).

  75. J.Antidze. Numerical resolution of water distribution to users by computer, Proceedings on programming, issue 1, IAM TSU, 1975(in Russian, co - author).


  76. J.Antidze. Application of computers in designing process of automatic systems of economics direction organs, Reports theses of IAM TSU seminar, 1973 (in Russian, co - author).

  77. J.Antidze. About automation of design process of automatic control systems, Conference “Big Information Systems”, Odessa, 1973 (in Russian, co - author).

  78. J.Antidze. Numerical realization of boundary value problem’s solutions for equations of elasticity theory, “Investigation of equations of mathematical physics”, IAM TSU, 1972 (in Russian, co - author).

  79. J.Antidze. About the project of construction of the compiler for PL/1 language, Theses of III scientific session of The Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University (IAM TSU), 1971 (in Russian, co - author).

  80. J.Antidze. Construction of scheme of integrated data processing by computer, Theses of III scientific session of IAM TSU, 1971 (in Russian, co - author).

  81. J.Antidze. On the Project of Construction of Compiler from PL/1, Third Scientific Session of the Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University, 1971 (in Russian).


  82. J.Antidze, Z.Munjishvili. Composition of Graph of Integrated Treatment of Data by Computer, Third Scientific Session of the Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University, 1971 (in Russian).

  83. J.Antidze. Numerical realization of the variational- differential method for Dirichlet’s problem, Bulletin of The Georgian Academy of Sciences, 57, N3, 1970 (in Russian, co - author).

  84. J.Antidze. Software for automatic synthesis of integrated data processing, Report of the conference of The State plan of USSR, 1970, Tbilisi (in Russian, co - author).

  85. J. Antidze . On Experimental Algorithm of Machine Translation from Georgian into Russian, Thesis of Ph.D Dissertation, TSU, 1966 (in Russian).

  86. J.Antidze. The organization for choice of information about asked word, Scientific- Technical Information, N2, 1964, VINITI, Moscow (in Russian).

  87. J.Antidze, G.Ramishvili. On syntactic analysis of phrases for machine translation from Georgian language, Proceedings of the Tbilisi State University, volume 98, 1964 (in Russian).

  88. J.Antidze. The structure of dictionary for machine translation from Georgian language, Bulletin of The Georgian Academy of Sciences, XXXI:2 , 1963 (in Georgian).

  89. J.Antidze. The arrangement for finding word in memory of computers, Bulletin of The Georgian Academy of Sciences, XXXII:2 , 1963 (in Georgian).


image


J.Antidze,

PhD, Senior Researcher in Software Engineering, Senior Member of the International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT, http://www.iacsit.org), redactor-in-chief of International Journal

– Lecture Notes on Software Engineering (LNSE, http://www.lnse.org), An Expert of UNESCO in

Informatics, A Member of Scientific Committee of International Academy of Engineers.